Hãy chia sẻ cho tôi suy nghĩ và những áp dụng của bạn trong thời gian tới để bạn có thể khởi nghiệp thành công trong giáo dục!